اتومبيلي براي رانندگی نابینایان + تصاویر

اتومبيلي براي رانندگی نابینایان + تصاویر


اخبار علمی - اتومبيلي براي رانندگی نابینایان + تصاویر

با استفاده از روباتهاي کوچک، فاصله يابهاي ليزري، GPS و وسايل بازخوردي هوشمند اتومبيلي براي رانندگان نابينا ساخته ميشود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، Dennis Hong موسس و مدير آزمايشگاه روباتيک ويرجنيا، با استفاده از روباتهاي کوچک، فاصله يابهاي ليزري، GPS و وسايل فيدبک هوشمند در حال ساخت اتومبيلي براي افراد نابينا است.
 

اخبار,اخبار علمی , رانندگی نابینایان


وی به طور دقيقتر بيان ميکند که اين يک ماشين " self-driving" نيست.

 

اخبار,اخبار علمی , رانندگی نابینایان

 
به کمک اين ماشين افراد نابينا ميتوانند سرعت خوردو، ميزان نزديکي به جدول و مسير حرکت خود را تشخيص داده و بدون کمک شخصي ديگر و بطور مستقل رانندگي کنند

 

اخبار,اخبار علمی , رانندگی نابینایان

 اخبار علمی - باشگاه خبرنگاران

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه