دریافت تصاویر با کیفیت منحصربفرد زمین در ناسا

دریافت تصاویر با کیفیت منحصربفرد زمین در ناسادریافت تصاویر با کیفیت منحصربفرد زمین در ناسا

متخصصان ناسا تصاویر با کیفیت منحصربفرد زمین از فضا را با کمک ماهواره فضایی ایجاد کردند.

تصویر با کیفیت بالای رنگی زمین با کمک ابزار ناسا (دوربین تصویر برداری چند رنگ) از طریق ادغام چندین تصویر مورد نظر، که در تهیه آنها از فیلتر‌های مختلف استفاده شده ایجاد شده است.

در ناسا می‌گویند تصاویر بدست آمده با کمک DSCOR امکان درک بهتر تغییراتی که در زمین روی می‌دهد را فراهم می‌کند. دانشمندان در نظر دارند به طور منظم تصاویر جدید سیاره زمین را با کمک دوربین‌های EPIC ایجاد کنند.

DSCOR ماهواره آمریکایی برای نظارت بر خورشید و زمین است. پروژه مشترک ناسا و اداره ملی پژوهش‌های اقیانوسی و جوی است.

این ماهواره از یک سو بر هوای فضا، باد خورشیدی و گدازه‌های تاج(خروج جرم از تاج خورشیدی)،‌از سوی دیگر بر وضع جو زمین نظارت می‌کند.

اخبار علمی - باشگاه خبر نگاران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه