تاریخ انتشار : سه شنبه, 25 خرداد 1395 09:20. به تازگی متخصصان سازمان ناسا توانسته اند تا به راهکاری جهت ارزیابی احتمال وقوع طوفان های گرد و غبار در سیاره مریخ دست پیدا کنند که می تواند طوفان های بزرگ این سیاره را پیش بینی کند. سیناپرس - اگر ناسا می خواهد تا انسان ها را به کره مریخ بفرستد، ابتدا باید بتواند شرایط جوی این سیاره را پیش بینی کند. بدون شک مسئولان این سازمان دوست ندارند که سفینه آنها در میان یک طوفان بسیار بزرگ فرود آمده و تمام پروژه پیش از شروع با شکست روبرو شود. این امر به واسط ...

پیش بینی طوفان های مریخ از روی زمین

تاریخ انتشار : سه شنبه, 25 خرداد 1395 09:20


اخبارعلمی,خبرهای علمی,مریخ

به تازگی متخصصان سازمان ناسا توانسته اند تا به راهکاری جهت ارزیابی احتمال وقوع طوفان های گرد و غبار در سیاره مریخ دست پیدا کنند که می تواند طوفان های بزرگ این سیاره را پیش بینی کند.

سیناپرس - اگر ناسا می خواهد تا انسان ها را به کره مریخ بفرستد، ابتدا باید بتواند شرایط جوی این سیاره را پیش بینی کند. بدون شک مسئولان این سازمان دوست ندارند که سفینه آنها در میان یک طوفان بسیار بزرگ فرود آمده و تمام پروژه پیش از شروع با شکست روبرو شود.

این امر به واسطه بررسی ارتفاع بالاتر از سطح مریخ ممکن شده است که ارتفاع مورد تحلیل دانشمندان، 16 مایل (25 کیلومتر و 600 متر) از سطح این سیاره بوده است  زیرا  یک هوای سرشار از گرد و غبار در چنین ارتفاعی دارای حرارت به مراتب بالاتر خواهد بود

با این تفاسیر طبیعی به نظر می رسد که این آژانس معتبر فضایی نخستین گام های خود را برای دستیابی به این اطلاعات برداشته باشد. متخصصان فعال در این سازمان هم اکنون می توانند مسیر های مربوط به طوفان های گرد و غبار سنگین روی سطح این سیاره را پیش بینی کنند.

این امر به واسطه بررسی ارتفاع بالاتر از سطح مریخ ممکن شده است که ارتفاع مورد تحلیل دانشمندان، 16 مایل (25 کیلومتر و 600 متر) از سطح این سیاره بوده است. یک هوای سرشار از گرد و غبار در چنین ارتفاعی دارای حرارت به مراتب بالاتر خواهد بود و هنگامی که یک طوفان منطقه ای بسیار بزرگ شکل می گیرد، دانشمندان تنها باید به دنبال نشانه های گرمایش آن بوده و تاثیر طوفان بر روی بادهای منطقه را تحلیل کنند.

البته در شرایط فعلی هنوز موارد بسیار زیادی برای درک کردن باقی مانده است که دانشمندان برای تحلیل آنها به زمان بیشتری نیاز خواهند داشت. علاوه بر این نیز این یافته ها نمی توانند طوفان های منطقه ای که در ارتفاعات بالای مریخ تاثیر چندانی ندارند را ��یش بینی کنند. با این حال اگر ناسا بتواند روش خود را بهینه سازی کند آنگاه می توان انتظار داشت که چنین مکانیزمی را بتوان برای تحلیل طوفان های سطحی در این سیاره نیز مورد استفاده قرار داد.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه