20 جمله زیبا و انرژی بخش

20 جمله زیبا و انرژی بخش

گاهی برای ده قدم به پیش رفتن یک قدم عقب نشینی لازم است .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

تو آب افتادن انسان رو خفه نمی کنه زیر آب موندن آدم رو خفه می کنه .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

موفق کسیه که با آجرهایی که به طرفش پرتاب میکنند . خانه ای بنا کند.

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم… نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی کنید از خودتان بهتر شوید .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

پیمودن مسیری هزار فرسنگی با برداشتن اولین گام آغاز می شود.

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید.

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

��ز روی عشق زندگی کن نه اجبار .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

آن باش که هستی و آن شو که توان بودنت هست .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

شاید زندگی آن چیزی نباشد که آرزویش را داشته ایم اما حالا که ناخواسته به آن دعوت شده ایم بهتر است تا میتوانیم برقصیم .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

اگر تمام شب را در حسرت از دست دادن خورشید سر کنی لذت دیدن ستاره ها رو هم از دست می دهی .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

شعله های برزگ ناشی از جرقه های کوچک است .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

چون میگذرد غمی نیست .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

هر حادثه دارای دلیل و مقصودی است که به نفع ماست .

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

بعضی آدمها را نمیشود داشت… فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت …بعضی آدمها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آنها!!
اصلا به آخرش فکر نمیکنی…!!! آنها برای اینند که دوستشان بداری!!!
آن هم نه دوست داشتن معمولی …!
نه حتی عشــــــق…!!
یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست…!!!
این آدمها حتی وقتی که دیگر نیستندهم در کنج دلت…
دوســــت داشته خواهند شد……!!!

. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •.

دوره ،دوره ی گرگهاست …
مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی!
گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!!
ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم

منبع:ghodratezehneman.blogfa.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه