نوشته‌هایی با برچسب "تهیه اسکلت حیوانات"

چگونگی تهیه اسکلت حیوانات مهره دار چگونگی تهیه اسکلت حیوانات مهره دار

در این مطلب روش تهیه اسکلت حیوانات مهره دار، جهت مطالعه علمی و همچنین نگهداری در موزه شرح داده می شود. تهیه چنین اسکلتی با تهیه اسکلت هایی که جنبه نمایشی دارند کاملا متفاوت است. در تهیه این نوع اسکلت ها باید دقت نمود که هیچ نوع صدمه ای اعم از شکستگی ، بریدگی یا ایجاد سوراخ یا فقدان قسمتی از اعضا نظیر دندان و غیره در هنگام جوشاندن استخوان ها پیش نیاید. اگر مایل به تهیه اسکلتی هستید که از لحاظ علمی حائز اهمیت باشد باید موارد زیر را مراعات نمائید:. یک دفترچه یادداشت جهت ثبت اطلاعات بدست آمده تهیه نموده و هر نمونه را شماره گذاری نمائید. برای ای

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه