نوشته‌هایی با برچسب "جمله زیبا انرژی"

20 جمله زیبا و انرژی بخش 20 جمله زیبا و انرژی بخش

گاهی برای ده قدم به پیش رفتن یک قدم عقب نشینی لازم است . •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •. تو آب افتادن انسان رو خفه نمی کنه زیر آب موندن آدم رو خفه می کنه . •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •. موفق کسیه که با آجرهایی که به طرفش پرتاب میکنند . خانه ای بنا کند. •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •. زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است . •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •. آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم… نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم . •. •. • جملات زیبا و انرژی بخش •. •. •. افر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه