نوشته‌هایی با برچسب "12 قدم موفقیت"

7 قدم مهم تا موفقیت 7 قدم مهم تا موفقیت

این آرزوی هر انسانی است که در کارهایش به موفقیت برسد اما برای این کار باید کارهایی را انجام دهد. سایت استرالیایی “لایف هاک” هفت رفتار را ذکر کرده است که افراد دارای اعتماد به نفس بالا آن را انجام نمی دهند:. 1. از مسؤولیت فرار نمی کنند. برای نمونه زمانی که با تأخیر به سرکار می رسند، ترافیک را بهانه نمی کنند. 2. از انجام کارهای ترسناک خودداری نمی کنند و اجازه نمی دهند ترس زندگی شان را دربرگیرد و مانع تجربه کردن امور جدید توسط آنها شود که این امر باعث تقویت و پیشرفت شخصیت آنها خواهد شد. 3. همواره در راحتی و رفاه به سر نمی برند. زیرا می دانند

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه